Minh họa Truyện Kiều

tranh Lê Phổ (1907-2001)Hồ Đắc Ngọc (The Tale of Kiều, Huỳnh Sanh Thông, 1983)
2570. Bốn cung nhỏ máu năm đầu ngón tay.

2989. Cùng nhau nương cửa Bồ đề,
2990. Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa.

Lê Phổ  (1907-2001)
0146. Hai kiều e lệ nép vào dưới hoa

Lê Văn Đệ (1906-1966)
1312 Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên

Lương Xuân Nhị (1914-2006)
2029. Mịt mù dặm cát đồi cây

Lưu Văn Sìn (1910-1983)
1603. Long lanh đáy nước in trời

Mai Thứ (1906-1980)
0485. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, 
0486. Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.

Mạnh Quỳnh (1917-1991)
2029. Mịt mù dặm cát đồi cây

Ngọc Mai (1951-) 
0481. Trong như tiếng hạc bay qua

2169. Đường đường một đấng anh hào

Nguyễn Đỗ Cung (1912-1977)
2274. Hãy còn hàm én mày ngài như xưa

Nguyễn Gia Trí (1908-1993)
1233. Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh

1525. Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Nguyễn Văn Tỵ (1917-1992)
0514. Quá chiều nên đã chán chường yến anh

Phạm Hầu (1920-1944)
1231. Dập dìu lá gió cành chim

0315. Gần xa nô nức yến anh,
0316. Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.

3235. Một nhà phúc lộc gồm hai

Tô Ngọc Vân (1906-1954)
1200. Tú Bà ghé lại thong dong dặn dò

Tôn Thất Đào  (1910-1979)
2851. Bẻ bai rủ rỉ tiếng tơ,
2852. Trầm bay lạt khói gió đưa lay rèm.

Trần Văn Cẩn (1910-1994)
1120. Gió rừng trút lá trăng ngàn ngậm gương

Tú Duyên (1915-2012) 
1515. Thương nhau xin nhớ lời nhau

1860. Cuộc vui gảy khúc đoạn tràng ấy chi?

2193. Lại đây xem lại cho gần, 
2194. Phỏng tin được một vài phần hay không?

Vũ Cao Đàm (1908-2000)
0353. Được lời như cởi tấm lòng, 
0354. Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.

1307. Dưới trăng quyên đã gọi hè,  
1308. Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.Comments

Popular Posts