youtube Truyện Kiều

 #TruyenKieu #NguyenDu #Nhungangthohay 


Phần 1: Kiều thăm mộ Đạm Tiên


Phần 2: Kiều gặp Kim Trọng

Phần 3: Kiều bán mình chuộc cha

Phần 4: Kiều rơi vào tay Tú Bà và Mã Giám Sinh


Phần 5: Kiều mắc lừa Sở Khanh


Phần 6: Kiều gặp Thúc Sinh


Phần 7: Kiều và Hoạn Thư


Phần 8: Kiều gặp Từ Hải


Phần 9: Kiều báo thù


Phần 10: Từ Hải mắc lừa Hồ Tôn Hiến


Phần 11: Kim Trọng đi tìm Kiều


Phần cuối: Kiều và Kim Trọng đoàn tụ

Comments

Popular Posts