Hồ Điệp ngâm thơ Kiềutranh: họa sĩ Ngọc Mai

0001-0038 03' 43 
Trăm năm trong cõi người ta
0039-0050 02' 26 
Ngày xuân con én đưa thoi
0051-0070 03' 40 
Tà tà bóng ngả về tây
0071-0170 21' 04 
Buồng không lạnh ngắt như tờ
0171-0194 05' 07 
Kiều từ trở gót trướng hoa
0213-0242 06' 45 
Gió đâu sịch bước mành mành
0243-0286 12' 36 
Cho hay là giống hữu tình
0287-0368 18' 18 
Nhẫn từ quán khách lân la
0369-0420 08' 27 
Lần lần ngày gió đêm trăng
Trọn bộ 01h28mn
nguồn mp3: https://kimvankieu.wordpress.com


ed 2022/04/15Comments

Popular Posts