Ðào Duy Anh


 
Trong buổi học, Ðào Duy Anh (1904-1988) trầm giọng buồn buồn bảo học sinh:
"Các anh nên nhớ rằng dù tôi cố gắng giảng giải cách gì đi nữa, vẫn không thể nào khiến các anh ngờ ra hết những gì huyền diệu trong tác phẩm Nguyễn Du. Ngày sau nếu các anh có thể đi quanh một vòng thi ca thế giới, các anh đón nhận tinh hoa những nguồn thơ lạ thế gian, rồi các anh quay về với Nguyễn Du lúc đầu đã bạc, ngày đó họa chăng các anh mới rõ thiên tài Nguyễn Du cao độ nào."

Bibliographie : Bùi Giáng, Thi ca tư tưởng, trang 72, An Tiêm xuất bản, France, Paris, 1998

Comments

Popular Posts