Tuesday, November 3, 2015

0373-0384Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1866

0373-0384

Tưng bừng sắm sửa áo xiêm,
Biện dâng một lễ xa đem tấc thành.
Nhà hương thanh vắng một mình,
Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay.
Thời trân thức thức sẵn bày,
Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mái tường.
Cách hoa sẽ dặng tiếng vàng,
Dưới hoa đã thấy có chàng đứng trông:
Trách lòng hờ hững với lòng,
Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu.
Những là đắp nhớ đổi sầu,
Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.
<trang trước>  <trang sau>

Chú thích

(0374) biện: sửa soạn.
(0375) nhà hương: có bản Nôm ghi là "nhà lan", bởi chữ lan thất . Mĩ xưng chỉ chỗ ở của phụ nữ. Cũng gọi là: khuê phòng, lan phòng, lan đường.
(0377) thời trân : hoa quả vật quý đang mùa. Nguyên truyện: Hậu phụ mẫu đệ muội xuất môn chi hậu, mang thu thập hạ kỉ vị giai hào, nhất hồ mĩ tửu, tiên tự đáo hậu hoa viên lai, yếu tầm kiến Kim sinh, trí tạ tiền nhật hoàn thoa công án , , , , , (Thanh Tâm Tài Nhân, Kim Vân Kiều truyện, Hồi 3) (Thúy Kiều) chờ cha mẹ và hai em đi khỏi, rồi vội vàng sửa soạn mấy món ăn và một hồ rượu ngon, đi vào vườn hoa sau nhà, định tìm Kim Trọng để cảm tạ về việc trả thoa hôm trước.
(0378) gót sen: xem chú thích sen vàng 0181-0192.
(0382) lửa hương: bởi chữ hương hỏa . Chỉ hương lửa thắp lên khi thề ước cùng nhau.No comments:

Post a Comment