Wednesday, February 27, 2013

Hồ Điệp ngâm thơ3'43 
2'26 
5'07 
21'04 
5'07 
6'45 
12'36 
18'18 
8'27 
 Trăm năm trong cõi người ta
 Ngày xuân con én đưa thoi
 Tà tà bóng ngả về tây
 Buồng không lạnh ngắt như tờ
 Kiều từ trở gót trướng hoa
 Gió đâu sịch bước mành mành
 Cho hay là giống hữu tình
 Nhẫn từ quán khách lân la
 Lần lần ngày gió đêm trăng


No comments:

Post a Comment