Saturday, February 2, 2013

0385-0396Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1871

0385-0396

Nàng rằng: Gió bắt mưa cầm,
Ðã cam tệ với tri âm bấy chầy.
Vắng nhà được buổi hôm nay,
Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng.
Lần theo núi giả đi vòng,
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.
Xắn tay mở khóa động đào,
Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai.
Mặt nhìn mặt càng thêm tươi,
Bên lời vạn phúc bên lời hàn huyên.
Sánh vai về chốn thư hiên,

Ngẫm lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.
<trang trước>  <trang sau

Chú thích
... lối vào Thiên Thai
  (0386) tri âm : Bá Nha giỏi gảy đàn. Chung Tử Kì giỏi nghe đàn. Khi Bá Nha nghĩ tới núi cao, Tử Kì nói: Chót vót như núi Thái Sơn; khi Bá Nha nghĩ tới nước chảy, Tử Kì nói: Mênh mang như dòng sông (Liệt Tử , Thang vấn ). Vì thế tri âm có nghĩa là tri kỉ, người cùng chí hướng với mình.
  (0388) gọi chút: nhắc tới mấy món ăn thức uống Thúy Kiều đem ra mời Kim Trọng nhân lúc gặp mặt (theo phong tục người Trung Quốc thời xưa). Xem chú thích thời trân 0373-0384.
  (0389) núi giả: bởi chữ giả sơn , tức là núi nhỏ do người đắp lên làm cảnh ngắm trong sân trong vườn.
  (0391) xắn: chữ khắc trong bản Nôm ở đây gồm: bộ thủ "tẩu" và chữ Hán "dư" , khó đọc âm thành "xắn". Tạm ghi âm Quốc Ngữ là "xắn" theo nhiều bản Nôm khác (dùng chữ Hán "sấn" ).
  (0391) động đào: động tiên, cõi tiên. Xem chú thích đào nguyên 0181-0192.
  (0392) Thiên Thai : cõi tiên. Thời Hán Minh Đế, Lưu Thần và Nguyễn Triệu cùng nhau vào núi Thiên Thái hái thuốc, sau gặp được tiên nữ ở trong đó.
  (0393) vạn phúc : thời xưa phụ nữ gặp mặt ai, sửa vạt áo vái lạy, miệng nói vạn phúc, ý chúc tụng được nhiều may mắn tốt lành, thân thể khỏe mạnh, v.v.
  (0393) hàn huyên : lạnh ấm, chỉ lời thăm hỏi nhau khi gặp mặt. Cũng nói là: hàn ôn, huyên lương.
  (0395) thư hiên : mái hiên đọc sách, phòng văn, phòng học.
  (0396) phong nguyệt : gió trăng, chỉ tình yêu trai gái.   No comments:

   Post a Comment