Thursday, January 24, 2013

0361-0372Bản chữ Nôm Liễu Văn Đường 1866
 
0361-0372

Vội vàng lá rụng hoa rơi,
Chàng về viện sách nàng dời lầu trang.
Từ phen đá biết tuổi vàng,
Tình càng thấm thía lòng càng ngẩn ngơ.
Sông Tương một dải nông sờ,
Bên trông đầu nọ bên chờ cuối kia.
Một tường tuyết điểm sương che.
Tin xuân đâu dễ đi về cho năng.

Lần lần ngày gió đêm trăng,
Thưa hồng rậm lục đã chừng xuân qua.
Ngày vừa sinh nhật ngoại gia,
Trên hai đường dưới nữa là hai em.

<trang trước>  <trang sau>

Chú thích  

(0362) viện sách: phòng học, thư phòng.
(0362) lầu trang: bởi chữ trang lâu , phòng của phụ nữ, khuê phòng. Liễu Vĩnh : Nhật cao hoa tạ lãn sơ đầu, Vô ngữ ỷ trang lâu , (Thiếu niên du ) Mặt trời trên cao ở đài hoa biếng chải đầu, Lặng lẽ dựa lầu trang.
(0363) đá biết tuổi vàng: thử vàng bằng đá biết được độ vàng thuần chất bao nhiêu phần. Ở đây ý nói biết rõ lòng nhau.
(0365) sông Tương: Thời Ngũ Lí nhà Chu , nàng Lương Ý Nương gặp Lí Sinh . Hai người yêu thương nhau, sau phải biệt li. Lương Ý Nương làm bài thơ gửi cho Lí Sinh, có những câu: Quân tại Tương giang đầu, Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương tư bất tương kiến, Đồng ẩm Tương giang thủy , . , Chàng ở đầu sông Tương, Thiếp ở cuối sông Tương. Nhớ nhau không thấy mặt nhau, Cùng uống nước sông Tương.
(0368) tin xuân: bởi chữ xuân tín tin tức về mùa xuân, tin vui. Lưu Khắc Trang : Xuân tín phân minh đáo thảo lô, Hô nhi cô tửu mãi khê ngư , (Bệnh hậu phỏng mai ) Tin xuân rõ ràng đến trên cây cỏ trên bông lau, Gọi con đi mua rượu và cá (câu được dưới) khe suối.
(0369) ngày gió đêm trăng: phong thần nguyệt tịch .
(0370) thưa hồng rậm lục: lục ám hồng hi màu xanh u ám, màu hồng tàn tạ. Chỉ cảnh tượng cuối mùa xuân. Ghi chú: Bản chữ Nôm khắc là tơ hồng Nhưng tạm ghi âm Quốc Ngữ là "thưa hồng" theo nhiều bản Nôm phổ biến khác.
(0371) ngoại gia: nhà họ ngoại, bên họ nhà mẹ.
(0372) hai đường: chỉ cha mẹ.


    No comments:

    Post a Comment